Garanti

Våre produkter produseres av kvalitetsorterte materialer. Før produktene forlater fabrikken kontrolleres samtlige pakker for kvalitet og innhold

Til tross for dette kan det iblant skje at man har grunn til å reklamere på produktet. Det er viktig at vi får muligheten til å rette opp skaden omgående. En bra håndtert reklamasjon er viktig for at du skal være fornøyd og vil handle hos oss igjen. For at vi skal kunne hjelpe deg så raskt som mulig er det viktig at vi får all den informasjonen som vi trenger for å vite hvilken del i byggesettet det dreier seg om.

Hytte For Alle AS retter opp alle eventuelle feil eller skader som oppdages når annekset pakkes opp. Etter at skader eller mangler er innrapportert vil vi jobbe for å finne en løsning. Enten så vil vi sende nye deler eller refundere deler av kjøpesummen. Kunden forplikter å melde ifra om feil innen 14 dager etter mottatt leveranse. (Se kontrakt pkt 5, Reklamasjon) Mugg-skader som har oppstått pga. feilaktig oppbevaring hos kunden inngår ikke i garantien. Tilpasninger av material (takbord, gulvbord og lister etc) kan forekomme, da disse kan leveres i løpemeter. Alle garantisaker avtales skriftelig med kunde og med bilder av skader.

Garantien omfatter ikke:

Endringer som kommer av at treet forandrer seg naturlig

Kvister som ikke reduserer styrken i konstruksjonen

Fargevariasjoner i materialene som ikke påvirker livslengden

Sprekker i materialene som ikke er gjennomgående og ikke påvirker husets funksjonalitet eller livslengde

Vridde eller skjeve materialer som med en mindre korrigering kan benyttes slik det er laget for

Fargevariasjoner, ujevnheter og dårlig høvling på plankene til tak og gulv på den siden som ikke synes etter montering

Reklamasjoner som oppstår på grunn av at annekset ikke er korrekt bygd opp, eller på grunn av at grunnen ikke er plan og korrekt utført

Reklamasjoner som oppstår fordi man har lagret varene over lengere tid etter levering.

Reklamasjoner som oppstår fordi man har gjort egne forandringer på deler av byggesettet eller hvis man ikke har fulgt byggebeskrivelsen

Anbefalinger:

Oppbevar pakken(e) med byggesettet på et tørt sted til du begynner arbeidet med byggingen. Unngå fuktige og oppvarmede plasser. Dersom pakken oppbevares under åpen himmel bør du beskytte den mot regn, direkte sollys og vind med en presenning. Vann trenger inn i det minste hull, og fuktighet gir mulighet for at det kan dannes mugg. Pass også på at pakken ikke kommer i direkte kontakt med bakken, men legges på et stabilt underlag av f.eks planker. Vent med å pakke ut pakken til du skal begynne å bygge, da minsker du muligheten for at materialene slår seg. Vi tar ikke ansvar hvis varene har blitt oppbevart på en slik måte at materialet blir skadet

Velg byggeplass med omhu slik at det er luft og lys rundt bygget under byggeprosessen. Forsøk å unngå steder der annekset blir utsatt for ekstremt mye vind og regn, spesielt hvis du setter bygning med mindre enn 45 mm veggtykkelse.